Dags för en vitbok för transvården av barn

25 november 2021
Dagen

Frida Park: Oerhört allvarligt om vårdskador och avvikelser mörkas.

Länk till ursprungsartikeln