Dålig följsamhet till föreskrifter vid beslut om att avstå från HLR

31 maj 2021
Läkartidningen

Beslut att avstå från hjärt–lungräddning (HLR) i händelse av hjärtstopp vilar på de etiska principerna om autonomi, att göra gott, att inte skada och om rättvisa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling [1] samt patientlagen (2014:821) ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Länk till ursprungsartikeln