Därför är dödshjälp helt fel väg att gå

19 januari 2021
Aftonbladet

REPLIK. Regelverket i Oregon och Washington säger att patienter som på grund av depression eller annan orsak har nedsatt beslutskompetens inte får beviljas dödshjälp. Ändå har andelen patienter som genomgår en psykiatrisk eller psykologisk bedömning minskat och uppgår numera till endast 4–5 procent, enligt Statens medicinsk-etiska råd, Smers kunskapsöversyn om dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln