Därför föds färre barn med Downs syndrom i Sverige

02 januari 2021
Aftonbladet

Barn som föds med Downs syndrom blir färre. I Danmark föddes 18 barn med syndromet år 2019 och statistiken tyder på att Sverige kan vara på väg mot en liknande framtid. – En tydlig signal att alla människor inte är lika mycket värda i vårt samhälle, säger Emily Kind, mamma till två barn med Downs syndrom.

Länk till ursprungsartikeln