Debattinlägg: ”Låt polska kvinnor göra abort i Skåne till samma avgift som svenska kvinnor.”

25 mars 2021
Sydsvenskan

I Sverige har kampen för fri abort förts bortom partigränserna. Det finns en stolt historia av kvinnokamp i många partier på båda sidor om blockgränsen. Det skriver Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, och Małgorzata Tracz, en av partiledarna för de gröna i Polen, Partia Zieloni.

Länk till ursprungsartikeln