Den moraliska frågan kvarstår

11 november 2021
Katolskt magasin

Var det ödets ironi under de sista dagarna i oktober? Först kom ett – tämligen väntat – besked från Europadomstolen: de två barnmorskor som på juridisk väg försökt få möjlighet att arbeta endast med förlossningar – och inte med aborter – får inte resning i det mål de drivit. Den sista juridiska spiken, i vad som kommit att bli en mycket omtalad tvistefråga, slogs i kistan. Men den moraliska kärnfrågan kvarstår.

Länk till ursprungsartikeln