”Det handlar om kvinnans rätt att välja”

23 juni 2021
Svenska Dagbladet

Barns rättigheter får aldrig bli avhängiga en moralistisk debatt om hur de blir till, skriver Barbro Westerholm, Christoffer Heimbrand och Lina Nordquist i en replik.

Länk till ursprungsartikeln