Det måste bli ett slut på könsexperimentet på barn

22 september 2021
Dagen

Frida Park: Ta efter Finland i vården av personer med könsdysfori.

Länk till ursprungsartikeln