DN Debatt. ”Religiösa värderingar ska inte styra praxis vid livets slut”

03 januari 2021
Dagens Nyheter

Humanisterna: Lagstiftning och praxis gör tillvaron onödigt krånglig och ibland också traumatisk för människor med andra livsåskådningar.

Länk till ursprungsartikeln