DN Debatt Repliker. ”Personer med funktionsnedsättning behöver som alla andra rätt till legaliserad dödshjälp”

09 juni 2021
Dagens Nyheter

Staffan Bergström, Claes Hultling, Torbjörn Tännsjö och Barbro Westerholm (L): Att tro att man enbart bör fokusera på att arbeta med att förbättra sjukvården, stöd till palliativ forskning och hitta nya vägar till smärtlindring och stärkande funktioner är tyvärr en utsaga som inte har någon substans.

Länk till ursprungsartikeln