DN Debatt Repliker. ”Tondövt om trons betydelse i Sverige”

05 januari 2021
Dagens Nyheter

Per Ewert och Per Eriksson, Claphaminstitutet: Tre företrädare för det sekulära förbundet Humanisterna skriver om staten och döden i Coronapandemins spår. Texten greppar över ett flertal, bitvis motsägelsefulla områden. Deras argument behöver därför bemötas.

Länk till ursprungsartikeln