DN Debatt. ”Schweiz är för dödshjälp vad Polen var för aborter”

01 juni 2021
Dagens Nyheter

Staffan Bergström, Torbjörn Tännsjö och Barbro Westerholm (L): Tillsätt snarast parlamentarisk utredning för att möjliggöra en lagändring.

Länk till ursprungsartikeln