Dödshjälp får inte vara läkares sätt att hantera lidande

28 april 2021
Läkartidningen

Frågan om dödshjälp är betydelsefull och diskuteras kontinuerligt av Sveriges läkarförbund. Som den medicinska professionens organisation är vi inte emot att dödshjälpsfrågan utreds i syfte att samla information och klargöra kunskaps- och forskningsläget. Däremot är vi emot en parlamentarisk utredning, vilket föreslås i ett debattinlägg i Läkartidningen undertecknat av 236 läkare, eftersom en sådan syftar till att ändra lagar.

Länk till ursprungsartikeln