Dödshjälp kan aldrig vara vårdens uppgift

10 juni 2021
Dagen

Det går att lindra också det allra svåraste lidande under livets slutskede. I stället för att införa dödshjälp bör den palliativa vården byggas ut i hela landet, skriver Staffan Lundström, specialist inom palliativ vård.

Länk till ursprungsartikeln