Dramatiskt fall i Kinas födelsetal – 15 procent på ett år

15 februari 2021
Bulletin

Myndigheterna rapporterar de lägsta födelsesiffrorna i folkrepublikens historia. Kina står inför omfattande demografiska problem.

Länk till ursprungsartikeln