En fråga om liv och död – också för kvinnor

10 februari 2021
Aftonbladet

Svårt att problematisera den enskilda aborten utan att halka in på aborträtten.

Länk till ursprungsartikeln