En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

17 mars 2021
Sveriges Riksdag

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU21 Beslut Uppmaning till självmord blir straffbart

Länk till ursprungsartikeln