Engagemanget för ofödda behöver sträcka sig längre än till födseln

12 mars 2021
Dagen

Många som lyfter fram de ofödda barnens rätt till liv verkar sluta sitt engagemang där, skriver Cecila Hultman.

Länk till ursprungsartikeln