Etiska överväganden saknas i styrdokument för pandemin

24 juni 2021
Altinget

Rapporten från Institutet för framtidsstudier bygger på en studie av de policydokument som ska styra hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen inom kommuner och regioner.

Länk till ursprungsartikeln