Europadomstolen: Nej till resning i barnmorskemålen

27 oktober 2021
Världen idag

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen som åberopat rätt till samvetsfrihet nekas resning av Europadomstolen som tidigare sagt nej till att ta upp målet.

Länk till ursprungsartikeln