Expertgrupp är oenig om eutanasi

01 september 2021
Ålands Radion Tv

En expertgrupp tillsatt av Finlands riksdag tar inte tydlig ställning för eller emot en legalisering av eutanasi.

Länk till ursprungsartikeln