Färst aborter sedan 2004 – störst minskning bland tonåringar

04 maj 2021
Svt Nyheter

Antalet aborter som genomförs i Sverige fortsätter att minska, och är nu på den lägsta nivån sedan 2004. Den största minskningen ses i åldersgruppen 15-19 år – där antalet aborter per 1 000 kvinnor mer än halverats sedan millennieskiftet, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln