Fler kan få göra tidig fosterdiagnostik

23 november 2021
Mitt i Stockholm

Tidig fosterdiagnostik, så kallade KUB-undersökningar, kan komma att erbjudas alla gravida, och inte bara kvinnor över 35 och de med stark oro.

Länk till ursprungsartikeln