Forskare som lyfter etisk kompetens i vården prisas av Smer

02 december 2021
Läkartidningen

Organisationsforskaren Erica Falkenström, som bland annat studerat hur stor plats etiska överväganden har fått i den svenska pandemiberedskapen, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2021.

Länk till ursprungsartikeln