Förslag om organdonation läggs fram igen

27 september 2021
Dagens Medicin

Regeringen drog i våras tillbaka propositionen om organdonation. I ett nytt förslag förtydligas vilken organbevarande behandling som kan ges till en döende patient.

Länk till ursprungsartikeln