Framgång för livet när Texas begränsar aborträtt

22 september 2021
Världen idag

Från den 1 september gäller en ny abortlag i delstaten Texas. Lagen är mycket omdiskuterad, både i amerikansk och svensk press. Alla sidor i debatten inser dess stora betydelse, både på kort och på lång sikt, både för Texas och för andra delstater.

Länk till ursprungsartikeln