Grov förenkling att byta ut människovärde mot värdighet

14 oktober 2021
Dagen

Människovärde eller mänsklig värdighet? Vilket begrepp fångar bäst det som är – eller borde vara – en grundbult i varje civiliserat samhälle?

Länk till ursprungsartikeln