Hen är inte bara pragmatisk grammatik

26 maj 2021
Katolskt magasin

Som så ofta började det på andra sidan Atlanten och har därefter spritt sig, för att också etablera sig här. I sakta mak, visserligen, men envist och ihållande. Det handlar om hur vi talar – och i förlängningen hur vi tänker.

Länk till ursprungsartikeln