Het debatt när beslut om dödshjälp återkallats i sista stund

12 oktober 2021
Sveriges Radio

Den första personen utan en dödlig och obotlig sjukdom som fått tillstånd till dödshjälp i Colombia fick beslutet återkallat i sista stund.

Länk till ursprungsartikeln