Hög arbetsbelastning faktor bakom flera dödsfall inom förlossningsvården

11 november 2021
Svt Nyheter

Barnmorskor flyr yrket och larmar om en ohållbar arbetsmiljö i vad som beskrivs som en nationell förlossningskris. SVT Nyheter har gått igenom lex Maria-anmälningar från förlossningsvården – och hittar sex fall där hög arbetsbelastning tas upp som en bidragande orsak till att ett barn dött.

Länk till ursprungsartikeln