Ingen utanför Tännsjös fantasi tänker så

22 december 2021
Kvartal

Det kan inte ses som cancelkultur att ifrågasätta när en statlig myndighet med inflytande över beslutsfattande belönar Torbjörn Tännsjö med sitt etikpris. Filosofiprofessorn Tännsjös försvar för terrorism visar utilitarismens fruktansvärda konsekvenser, och hans åsikt att människovärde inte har något fundament i verkligheten har fått fäste på svenska lärosäten. Det är hög tid för debatt, menar Lapo Lappin.

Länk till ursprungsartikeln