Ivo vill att Staffan Bergströms legitimation dras in

18 mars 2021
Läkartidningen

Läkaren Staffan Bergström som hjälpte en svårt sjuk man att dö är uppenbart olämplig som läkare. Det anser Inspektionen för vård och omsorg som nu yrkar på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar legitimationen.

Länk till ursprungsartikeln