Jesuitorden vill skjuta upp patent på vaccin

24 februari 2021
Signum

Jesuitorden i Österrike och Tyskland har vädjat till respektive stats regeringschefer att de ska verka för att patentering av covid-19-vaccin tillfälligt skjuts upp. WTO-TRIPS (WTO:s avdelning för immaterialrätt) kommer den 10 och 11 mars att behandla ett förslag med denna innebörd, som kommer från Indien och Sydafrika. I en nätbaserad petition uppmanas Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz och Tysklands förbundskansler Angela Merkel att rösta för förslaget.

Länk till ursprungsartikeln