Joe Biden tar bort stopp för abortbistånd

01 februari 2021
Världen idag

USA:s nye president Joe Biden har genom en presidentorder avskaffat den föregående administrationens förbud mot att finansiera utländska organisationer som utför eller informerar om abort, den så kallade Mexico City Policy.

Länk till ursprungsartikeln