Jörgen Huitfeldt: Twitterdebattens dimridåer kan inte dölja att abort är en svår och existentiell fråga

08 februari 2021
Dagens Nyheter

I det sekulära Sverige är vi dåliga på att handskas med de eviga och komplexa frågorna. Aldrig blir det offentliga samtalet så banalt som när de ska avhandlas i sociala medier.

Länk till ursprungsartikeln