Kampen om orden – kampen om tanken

15 april 2021
Katolskt magasin

Undvik orden ”moder och fader”, använd istället ”förälder” för att inte såra någon. Och istället för ”biologiskt kön, kvinna eller man” välj att använda ”kön tilldelat vid födseln”. Om du talar om ”könsbyte”, använd ”könsövergång” och säg inte ”samkönat äktenskap” utan föredra ”egalitärt äktenskap”. Och ”surrogatmoderskap” ska från och med nu kallas ”havandeskap för andra”. Dessa är bara en del av de råd som finns med i Europaparlamentets nya ordlista för ”intern och extern kommunikation”, tillägnad tjänstemän, assistenter, talesmän och politiker.

Länk till ursprungsartikeln