KD borde tillåta det öppna och fria samtalet i frågan om abort

09 februari 2021
Världen idag

KD måste bestämma sig: endera försvara skrivningarna – och de partiföreträdare som tar debatten om dess giltighet – omformulera dem, eller ta bort dem helt och hållet. Det skriver Sune Olofson, partimedlem och journalist, apropå de formuleringar i Kristdemokraternas program som försvarar de oföddas rätt.

Länk till ursprungsartikeln