KD- och SD-politiker lyfter de sena aborterna

12 oktober 2021
Världen idag

Abort, dödshjälp och könsdysfori finns med bland motionsflodens frågor som rör medicinsk etik. KD, samt en SD-ledamot, tar upp de sena aborterna. Och Mikael Oscarsson (KD) vill att Läkemedelsverket granskar användningen av pubertetshämmande läkemedel.

Länk till ursprungsartikeln