KD:s aborthållning ifrågasätts: ”Väcker oro”

28 januari 2021
Svenska Dagbladet

KD:s inställning i abortfrågan ifrågasätts efter uppmärksamheten kring KD-kvinnors Sarah Havneraas engagemang i anti-abortorganisationer. ”Svenska vänsterfeminister är stressade över att KD ökat i förtroende i jämställdhetsfrågor”, säger Havneraas.

Länk till ursprungsartikeln