Kostnaden för livmodertransplantation beräknad

07 april 2021
Tanalys

Den uppmärksammade svenska forskningen kring livmodertransplantationer har tagit ett nytt steg – på området hälsoekonomi. För första gången finns nu en vetenskaplig kostnadsberäkning på genomförd behandling.

Länk till ursprungsartikeln