Kraftig minskning av nyfödda med Downs kopplat till fosterdiagnostik

14 januari 2021
Katolskt magasin

Nya siffror visar att antalet barn som föds med Downs syndrom fortsätter att minska i Sverige, om man jämför med hur många som beräknas ha fötts utan fosterdiagnostik och selektiv abort. Och runt om i Europa är skillnaden än mer dramatisk.

Länk till ursprungsartikeln