Kvinnor oroliga för att Kina griper in i aborträtten

29 september 2021
Dagens Nyheter

Är kvinnors kroppar reducerade till att vara ett verktyg i händerna på den politiska ledningen? Den frågan ställs i Kina efter att den kinesiska regeringen lagt fram ett dokument som signalerar begränsningar i aborträtten.

Länk till ursprungsartikeln