Kvinnor vittnar om hårt bemötande vid abortmottagningen på SÄS

16 februari 2021
Sveriges Radio

Åtta olika kvinnor berättar för P4 Sjuhärad om hur de upplevt ett hårt bemötande från personal på abortmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Länk till ursprungsartikeln