Läkarförbundet är mot dödshjälp: Ska vi ha bödlar i Sverige?

09 november 2021
Sveriges Radio

Läkaren och tidigare etiksakkunnige i Region Värmland, Rolf Ahlzén tycker att vi ska införa dödshjälp i Sverige. Men Torsten Mossberg, ordförande i etik- och ansvarsrådet på Läkarförbundet håller inte med.

Länk till ursprungsartikeln