Läkarförbundet bör kräva utredning om frivillig dödshjälp

28 april 2021
Läkartidningen

Frivillig dödshjälp i livets slutskede (när allt hopp är ute och den palliativa vården sviktar) är inte i första hand en medicinsk frågeställning, utan något som rättskapabla individer i ett fritt och demokratiskt samhälle bör ha rätt att bestämma över själva [1]. Vad svenska medborgare tycker i frågan vet vi genom en Novusundersökning som visar att närmare 80 procent säger ja till frivillig dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln