Läkemedel vid könsdysfori bromsade tillväxt hos barn

19 februari 2021
Världen idag

Pubertetsblockerande medicin hämmar barns tillväxt och bentäthet, åtminstone medan behandlingen pågår. Det visar en ny studie vid Storbritanniens klinik för könsdysfori, Travistock and Portman Trust.

Länk till ursprungsartikeln