Längre väntetider för assisterad befruktning på grund av pandemin

15 november 2021
Sveriges Radio

Väntetiderna för assisterad befruktning med ägg- eller spermiedonation har ökat på de flesta håll på grund av coronapandemin, visar en kartläggning som P1-programmet Kaliber gjort.

Länk till ursprungsartikeln