Lisa Magnusson: En abort blir aldrig något man kilar hem och gör på lunchrasten

08 mars 2021
Dagens Nyheter

Det finns stora risker med att låtsas att något komplicerat i själva verket är något enkelt. Det visar Moderaternas förslag om hemaborter via apotek.

Länk till ursprungsartikeln