M: Låt kvinnor göra abort hemma

27 februari 2021
Aftonbladet

Tack vare stora medicinska framsteg finns i dag goda möjligheter att öka många kvinnors självbestämmande och anpassa vården efter individuella behov. Det kräver att lagen justeras. Moderaterna presenterar fyra förslag.

Länk till ursprungsartikeln