Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9

12 mars 2021
Umeå universitet

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som har sin upprinnelse i de frågor som ofta aktualiseras när det gäller genteknik är "Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken”. Bakom projektet står filosofen Madeleine Hayenhjelm och idéhistorikern Christer Nordlund.

Länk till ursprungsartikeln